Month: March 2023

ধর্ষণ মামলা করার নিয়ম

ধর্ষণ মামলা করার পূর্বে জানতে হবে ধর্ষণ কাকে বলে? যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত ১৬ (ষোল) বছরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা…

মামলা করার নিয়ম

দেশের মানুষ প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকেন। দুস্কৃতিকারীরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে সহজ সরল মানুষদের টার্গেট করে তাদেরকে অপরাধের স্বীকার বানায়। সহজ সরল…

মাটির গভীরে আস্ত এক শহর!

তুরস্কের আনাতোলিয়ার কাপাদোশিয়ায় অবস্থিত এক আজব শহর ডেরিংকুয়ো ভূগর্ভস্থ শহর। যা ১৯৬৩ সাথে সাধারণ একটি বাড়ি মেরামতের সময় আবিষ্কৃত হয়। লুকিয়ে থাকা এ রহস্যময় শহরটি মাটির নিচে প্রায় ২৮০ ফুট…

থানায় জিডি করার নিয়ম

জিডি কি ? জিডি হলো জেনারেল ডায়রী বা সাধারন ডায়রী। ইহা থানার একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্টার। থানায় প্রত্যেক দিন যেসব কার্যক্রম গ্রহন করে সেসব বিষয়ে জিডিতে নোট করা হয়। যেমন কোন…

error: Content is protected by Birat Bazar !!
'; window._nslWebViewNoticeElement.insertAdjacentHTML("afterbegin", webviewNoticeHTML); document.body.appendChild(window._nslWebViewNoticeElement); } }); } } window._nslDOMReady(function () { window.nslRedirect = function (url) { if (scriptOptions._redirectOverlay) { const overlay = document.createElement('div'); overlay.id = "nsl-redirect-overlay"; let overlayHTML = ''; const overlayContainer = "
", overlayContainerClose = "
", overlaySpinner = "
", overlayTitle = "

" + scriptOptions._localizedStrings.redirect_overlay_title + "

", overlayText = "

" + scriptOptions._localizedStrings.redirect_overlay_text + "

"; switch (scriptOptions._redirectOverlay) { case "overlay-only": break; case "overlay-with-spinner": overlayHTML = overlayContainer + overlaySpinner + overlayContainerClose; break; default: overlayHTML = overlayContainer + overlaySpinner + overlayTitle + overlayText + overlayContainerClose; break; } overlay.insertAdjacentHTML("afterbegin", overlayHTML); document.body.appendChild(overlay); } window.location = url; }; let targetWindow = scriptOptions._targetWindow || 'prefer-popup', lastPopup = false; const buttonLinks = document.querySelectorAll(' a[data-plugin="nsl"][data-action="connect"], a[data-plugin="nsl"][data-action="link"]'); buttonLinks.forEach(function (buttonLink) { buttonLink.addEventListener('click', function (e) { if (lastPopup && !lastPopup.closed) { e.preventDefault(); lastPopup.focus(); } else { let href = this.href, success = false; if (href.indexOf('?') !== -1) { href += '&'; } else { href += '?'; } const redirectTo = this.dataset.redirect; if (redirectTo === 'current') { href += 'redirect=' + encodeURIComponent(window.location.href) + '&'; } else if (redirectTo && redirectTo !== '') { href += 'redirect=' + encodeURIComponent(redirectTo) + '&'; } if (targetWindow !== 'prefer-same-window' && checkWebView()) { targetWindow = 'prefer-same-window'; } if (targetWindow === 'prefer-popup') { lastPopup = NSLPopup(href + 'display=popup', 'nsl-social-connect', this.dataset.popupwidth, this.dataset.popupheight); if (lastPopup) { success = true; e.preventDefault(); } } else if (targetWindow === 'prefer-new-tab') { const newTab = window.open(href + 'display=popup', '_blank'); if (newTab) { if (window.focus) { newTab.focus(); } success = true; window._nslHasOpenedPopup = true; e.preventDefault(); } } if (!success) { window.location = href; e.preventDefault(); } } }); }); let buttonCountChanged = false; const googleLoginButtons = document.querySelectorAll(' a[data-plugin="nsl"][data-provider="google"]'); if (googleLoginButtons.length && checkWebView()) { googleLoginButtons.forEach(function (googleLoginButton) { if (scriptOptions._unsupportedWebviewBehavior === 'disable-button') { disableButtonInWebView(googleLoginButton); } else { googleLoginButton.remove(); buttonCountChanged = true; } }); } const facebookLoginButtons = document.querySelectorAll(' a[data-plugin="nsl"][data-provider="facebook"]'); if (facebookLoginButtons.length && checkWebView() && /Android/.test(window.navigator.userAgent) && !isAllowedWebViewForUserAgent('facebook')) { facebookLoginButtons.forEach(function (facebookLoginButton) { if (scriptOptions._unsupportedWebviewBehavior === 'disable-button') { disableButtonInWebView(facebookLoginButton); } else { facebookLoginButton.remove(); buttonCountChanged = true; } }); } const separators = document.querySelectorAll('div.nsl-separator'); if (buttonCountChanged && separators.length) { separators.forEach(function (separator) { const separatorParentNode = separator.parentNode; if (separatorParentNode) { const separatorButtonContainer = separatorParentNode.querySelector('div.nsl-container-buttons'); if (separatorButtonContainer && !separatorButtonContainer.hasChildNodes()) { separator.remove(); } } }) } }); /** * Cross-Origin-Opener-Policy blocked the access to the opener */if (typeof BroadcastChannel === "function") { const _nslLoginBroadCastChannel = new BroadcastChannel('nsl_login_broadcast_channel'); _nslLoginBroadCastChannel.onmessage = (event) => { if (window?._nslHasOpenedPopup && event.data?.action === 'redirect') { window._nslHasOpenedPopup = false; const url = event.data?.href; _nslLoginBroadCastChannel.close(); if (typeof window.nslRedirect === 'function') { window.nslRedirect(url); } else { window.opener.location = url; } } }; }})();